Nechoďte po soudech, zkuste mediaci ...

... a ušetřete náklady na soudní řízení. Budoucnost je to jediné, co má cenu řešit a mediací do ní investujete.

Chci vědět víc

O mně

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.


 • zapsaný mediátor u Ministerstva spravedlnosti č.0002 (jeden z prvních zapsaných mediátorů v ČR)
 • zapsaný mediátor na seznamu mediátorů vedený Evropskou komisí
 • rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • absolventka Nottingham Trent University (UK) - magisterský program v oboru právo
 • absolventka fakulty managementu a ekonomiky
 • mediační výcvik v rozsahu 120 hodin
 • zkušenosti na řídící pozici v zařízení sociálních služeb
 • od roku 2008 právní praxe ve spolupráci s AK JUDr. František Novosad
 • odborný lektor mimo jiné u největší soukromé vzdělávací skupiny EDUA Group


 • Pro více informací ..... Kontaktujte nás

  Služby

  Mediace

  Mediace je alternativní řešení sporů metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení. Je cenově výhodná - účastníci se dělí společně o finanční náklady, které nejsou tak vysoké jako soudní výdaje a další právní služby. Je rychlá (může být realizována bez čekacích lhůt a s menší psychickou zátěží než u soudního sporu), důvěrná (informace se uchovávají pouze mezi zúčastněnými) a dobrovolná. Mediace napomáhá zlepšit vztahy mezi stranami a do budoucna otevírá možnost další spolupráce. Umožňuje kontrolu účastníků nad procesem a konečným výsledkem, o způsobu řešení konfliktu rozhodují pouze a výlučně strany sporu a nikdo (ani mediátor) není oprávněn stranám vnutit způsob řešení jejich konfliktu. Mediace je nestranná - nestrannost mediátora vám usnadní zorientovat se v situaci, vzájemně si vysvětlit vaše emoce, zájmy a potřeby.

  Školení

  Poskytujeme školení zejména v oblasti pracovního a obchodního práva, např. tvorba smluv, přehled právní problematiky pro specifické pozice (účetní, vyšší a střední management, obchodníci), základy pracovního práva, ochrana osobních dat GDPR, apod. Školení je možno také realizovat na zakázku na základě vašich podkladů a vstupů a je možno jej provést v prostorách vaší společnosti. Více na http://www.gdpr-poradime.cz .

  Právní poradenství

  Nabízíme právní konzultace, rozbory, analýzu a tvorbu smluv, zastupování klientů při jednáních s protistranou nebo správními orgány. Služby jsou poskytovány v oblasti zejména soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního), ale i veřejného (správního nebo trestního) práva. Díky lektorské činnosti máme přehled o častých změnách legislativy a nových judikaturách. Právní služby poskytujeme ve spolupráci s AK JUDr. František Novosad.

  Rozvodové poradenství

  Rozvodové poradenství je určeno pro klienty, kteří se chtějí v tomto nesnadném úseku životní cesty na tento proces dobře připravit, případně na ty, kteří již rozvod či jeho následky (bydlení, finance, vypořádání SJM, výživné na rozvedeného manžela apod.) již řeší. Klademe největší důraz na otázky výchovy a výživy dětí - realizace styku s dětmi, jejich výchova a rozdělení rodičovské odpovědnosti. Cílem je zde poznat své potřeby a potřeby dětí, ujasnit si právní náležitosti a na jejich podkladě najít optimální řešení porozvodového uspořádání. Prioritou je vždy snaha, aby naši klienti mohli i po partnerském rozchodu společně fungovat jako rodiče.
  Reference

  Top Vision

  Top Vision

  Ústav práva a právní vědy

  Ústav práva a právní vědy

  TOP LEGAL TEAM.SE

  TOP LEGAL TEAM.SE

  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

  Bankovní institut vysoká škola

  Bankovní institut vysoká škola

  Idealine

  Idealine

  Internext

  Internext

  Právní kancelář JUDr. František Novosad

  Právní kancelář JUDr. František Novosad

  Tým

  Tito lidé o vás budou pečovat:
  Team Member

  Magda Janotová

  mediace, arbitráže, právní poradenství

  Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti obchodního a pracovního práva. Kromě právního poradenství se zabývá mediací zejména v partnerských vztazích, jako lektorka se mimo jiné zaměřuje na nejaktuálnější změny právního kodexu (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

  Team Menber

  Vendula Sejkorová

  mediace

  Vendula se jako mediátor zabývá mimosoudním řešením sporů a pomáhá lidem a firmám řešit konfliktní situace. Zároveň se zabývá koučováním pro zvýšení výkonu a dosažení cílů, poskytuje odborné konzultace v oblasti vedení lidí a rozvoje managementu.